Maak de toekomst

Onze relatie met TBI

Comfort Partners maakt deel uit van TBI. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt.

Alle ondernemingen binnen TBI opereren elk onder hun eigen naam, Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Dichtbij onze klanten zijn we op ons best. Zo zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen, inrichten en onderhouden.

We streven naar de balans tussen maatschappelijke betrokkenheid en economische vooruitgang. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste waarde, nu en in de toekomst. Zij onderhouden de duurzame relaties met klanten en leveren de toegevoegde waarde.

Verantwoord werkgeverschap bestaat in onze visie uit het creëren van een veilige werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden voor al onze medewerkers.

MAAK DE TOEKOMST

Integriteit en Gedragscode

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel met het in hen gestelde vertrouwen omgaan. De door ons gehanteerde normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Om daar duidelijk in te zijn, hebben wij vanaf juli 2002 een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers van TBI-bedrijven zich in de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.