DE ENERGIETRANSITIE

In december 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken in de Energieagenda transitiepaden geschetst om te komen tot de internationaal afgestemde doelstellingen omtrent CO2-reductie. De Energieagenda is mede opgesteld aan de hand van het in 2015 opgestelde Energierapport en de daaropvolgende maatschappelijke energiedialoog.

Comfort Partners draagt met haar projecten en diensten bij aan de CO2-reductie doelstelling van Nederland. Wij zien het volgende op onszelf en onze klanten afkomen als het gaat om de energietransitie: 

  • Onze woningen zullen in de toekomst niet meer verwarmd worden met behulp van aardgas; wij bieden daarom op steeds grotere schaal installaties voor gasloos wonen, zoals warmtepompen en andere all-electric oplossingen; onze corebusiness wordt duurzaam! 
  • De energie die wonen comfortabel maakt zal in de toekomst decentraal worden opgewekt, uw eigen woning wordt de plek waar energie wordt geproduceerd. Dit kan ook nu al met behulp van onze installaties, zoals topkwaliteit zonnepanelen met opbrengstgarantie. Wij ontwikkelen daarnaast wijk- en buurtconcepten voor de opwek en lokale uitwisseling van duurzame energie;
  • Groene energie is overal volop aanwezig, de kunst is alleen om de energie in uw woning beschikbaar te hebben op het moment dat u dat wilt! Comfort Partners is voor zowel woningcorporaties als bewoners de kennispartner als het gaat om slimme inzet van tekorten en overschotten van elektriciteit en warmte. 
  • Kennis over energieverbruik in woningen is essentieel om de energietransitie te laten slagen. Die kennis vergaren wij door slim gebruik te maken van open data, en data uit woningen die we samen met onze klanten genereren. 

Verduurzaming

Het woonhuis van de toekomst is 100% gebaseerd op individuele woonwensen. Een woonhuis is iets dynamisch dat mee ontwikkelt met de laatste technologie. Bijvoorbeeld door het upgraden van de mechanische ventilatie naar een CO2-gestuurd systeem of wandcontactdozen met USB-aansluitingen, maar ook het snel en goedkoop aanleveren van zonnepanelen.

Comfort Partners bouwt voort op jarenlange ervaring en deskundigheid, maar staat ook open voor nieuwe ontwikkelingen. Wij zijn een voorstander van het toepassen van duurzame technieken en installeren warmte-terugwinsystemen, zonne-energie en warmtepompen. Vooral warmtepompboilers, warmtepompen en zonnecollectoren worden in toenemende mate geïnstalleerd.

Warmtepompboilers onttrekken energie uit ventilatielucht om warm tapwater te produceren. Warmtepompen onttrekken energie uit de aarde of het grondwater om de woning mee te verwarmen of juist te koelen en zonnecollectoren verwarmen water met zonne-energie. De installaties zijn duurzaam, energiezuinig en bieden een hoog comfort door een gelijkmatige spreiding van de warmte.

Comfort Partners heeft de expertise in huis om vrijwel alle duurzame technieken te installeren. Wilt u niet alleen duurzaam wonen, maar ook elektrisch rijden? Comfort Partners helpt u graag!

Investeringssubsidie

De overheid stimuleert de komende jaren dat Nederlandse huizen (en bedrijven) minder door gas en meer door duurzame warmtebronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.